OPATRYWANIE DOKUMENTÓW KLAUZULĄ O TREŚCI: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”

Starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, na podstawie art. 7d, pkt.1 lit.a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) oraz zapisów § 52 ust.7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) nie posiada umocowania do opatrywania klauzulą o treści: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” takich dokumentów jak: wykazy zmian danych ewidencyjnych, wykazy synchronizacyjne, wykazy „zmian gruntowych”, mapy z projektami podziałów przyjętych do zasobu, sporządzonych w różnych trybach (m.in. przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami), przyjętych do zasobu w wyniku wykonania prac geodezyjnych, zawierających w swojej treści takie dokumenty.

Te dokumenty mogą zostać uwierzytelnione na wniosek lub mogą zostać opatrzone klauzulą świadczącą o udostępnieniu kopii materiału zasobu oraz na podstawie art. 24 ust.3 pkt.3 ustawy informacje zawarte w operacie ewidencyjnym mogą zostać udostępnione w formie „kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego”.

Zgodnie z zapisem § 52 ust.7 wyżej wymienionego rozporządzenia określono zamknięty katalog dokumentów, jakie mają być opatrywane tego rodzaju klauzulą, do których należą

dokumenty wymienione w § 52 ust. 2, 4 oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej, czyli:

– wypis z rejestru gruntów,

– wypis z rejestru budynków,

– wypis z rejestru lokali,

– wypis z kartoteki budynków,

– wypis z kartoteki lokali,

Zgodnie z art. 26 ust.1 oraz art. 27 ust.3 w związku z art. 27 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 790) podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości. Pojęcie „inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości” budzi niejednokrotnie wiele kontrowersji w obecnym systemie prawnym z uwagi braku umocowania do opatrywania innego rodzaju dokumentów klauzulami o treści: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” niż określone w § 52 ust.7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *