ZNISZCZENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH – WYKROCZENIE CZY PRZESTĘPSTWO?

W poprzednim artykule przedstawiłam Państwu definicje ZNAKU GRANICZNEGO i ZNAKU GEODEZYJNEGO. Niekiedy te pojęcia są mylone lub wzajemnie błędnie utożsamiane.

Kwestią niewątpliwą jest, że zarówno usuwanie (niszczenie) znaków geodezyjnych i znaków granicznych jest niezgodne z prawem.

Kiedy zdarzenie polegające na usunięciu znaków granicznych czy znaków geodezyjnych jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem?

Kwalifikacja czy dany czyn jest wykroczeniem czy przestępstwem należy do właściwości organów ścigania (policja, prokuratura). W ramach postępowania przygotowawczego organ ścigania ustala czy dany czyn jest czynem zabronionym i czy stanowi on przestępstwo czy wykroczenie.

W polskim prawie karnym nie ma wprost wyrażonej definicji przestępstwa. Można ją skonstruować na podstawie przepisów części ogólnej Kodeksu karnego z 1997 r., który jest najważniejszym, po konstytucji, źródłem prawa karnego.

Niszczenie (usuwanie) znaków geodezyjnych uregulowane zostało w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, – podlega karze grzywny. Orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Niszczenie znaków geodezyjnych (znaków z trwałego materiału, określających położenie osnowy geodezyjnej) jest zatem wykroczeniem. Zgodnie z art. 24 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Niszczenie (usuwanie) znaków granicznych uregulowane zostało w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

Zgodnie z art. 277 kodeksu karnego kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zatem usuwanie (niszczenie) stałych znaków granicznych (określających przebieg granic działek) jest już przestępstwem.

Drodzy Czytelnicy: często problemowym zagadnieniem z którym mam do czynienia są sytuacje, w których sąsiedzi z różnych powodów usuwają lub niszczą znaki graniczne, niejednokrotnie nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów – udowodniony czyn jest przestępstwem.

Z czego to wynika? Nie wiem, wielokrotnie się nad tym zastanawiałam i myślę, że najwięcej wynosimy z domu. Jeśli nikt nie nauczył nas poszanowania cudzej i swojej rzeczy to mamy to, co mamy niestety. Ta kwestia, bardzo ważna ma zastosowanie na różnych płaszczyznach życia codziennego.

Mogą Państwo przestrzec swoich sąsiadów, że usuwanie znaków granicznych jest niezgodne z prawem i złożycie zawiadomienie do właściwych organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, jeśli sąsiedzi zniszczą takie znaki.

Jeśli działania sąsiadów spowodowały u Państwa szkodę, np. musieli Państwo ponownie zlecić usługę geodezyjną polegającą na wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów granicznych to mogą Państwo domagać się od sąsiadów odszkodowania powołując się na ogólne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Jeśli sąsiedzi nie zgodzą się naprawić szkody dobrowolnie, to pozostaje wniesienie pozwu o zapłatę do sądu.

 

Comments

 1. geodeta Olsztyn

  Najgorsze w tym wszystkim jest złapać „za rękę” takiego wandala. Jednak jak człowiek popatrzy ile pracy trzeba włożyć aby odnowić granice działki i aby znów znaki graniczne stały to jak dla mnie powinno to być przestępstwo

  1. Post
   Author
 2. Jacek

  A co jeśli znak graniczny znajduje się poza moim ogrodzeniem czyli po stronie sąsiada (bo ja robiąc ogrodzenie odsunąłem się od słupka granicznego). Podczas stawiania mojego ogrodzenia (panele) słupek był widoczny na co mam zdjęcia, natomiast teraz sąsiad go zasypał i użytkuje swoją działkę do mojego ogrodzenia. Czy w takim przypadku on popełnił przestępstwo zasypując słupek graniczny czy tylko wykroczenie.

  1. Post
   Author
   Marta Korona

   Jeśli sąsiad „zasypał” znak graniczny to przecież nie został zniszczony, więc nie można mówić o wykroczeniu ani o przestępstwie. Zniszczenie oznacza m.in. wykopanie, przesunięcie. Formalna stabilizacja znaku granicznego wymaga pośrednictwa uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego i sporządzenia specjalistycznej dokumentacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę. Stabilizacja znaków granicznych m.in. w odpowiedniej procedurze wyznacza zasięg prawa własności Pańskiej nieruchomości oraz tak samo nieruchomości sąsiedniej.

 3. Harpagon

  Ile zna Pani przypadków ukarania kogoś za zniszczenie znaku granicznego? Bo ja nie znam żadnego, i nie znam nikogo, kto taki przypadek zna. A znaki są niszczone nagminnie!

  1. Post
   Author
   Marta Korona

   Owszem znaki graniczne i geodezyjne niszczone są nagminnie. O tej kwestii mogłabym pisać bardzo długo. Na przełomie swojego doświadczenia zawodowego byłam kilkukrotnie przesłuchiwana przez policję w charakterze świadka w tego typu sprawach, nawet raz w sądzie. Niestety nie wiem jak te sprawy się zakończyły lecz świadczy to o tym, że sa prowadzone sprawy w tym kierunku.

   W tym momencie nasuwa mi się pytanie ilu geodetów zgłasza formalnie odpowiednim organom fakt zniszczenia znaków granicznych czy znaków geodezyjnych. Odpowiedz na to pytanie pozostawiam Państwu: Kolegom i Koleżankom geodetom …..oraz wykonawcom prac geodezyjnych.
   Podsumowując uważam, że niestety jest bardzo niska świadomość społeczna tej problematyki zarówno w środowisku geodezyjnym.

 4. Harpagon

  Czy sugeruje Pani, że geodeta, któremu zlecono wznowienie znaków granicznych – z miejsca powinien zawiadomić organy ścigania o fakcie zniszczenia znaków? 🙂
  Wydaje mi się, że policja jest praktycznie bez szans na ustalenie sprawcy. No chyba, że ktoś sfilmował osobnika w trakcie niszczenia…

 5. ja

  Filmy, a właściwie zdjęcia, są g. warte w sprawach o wykroczenia jeśli nie zrobił ich policjant. Sędzia wyraźnie mi to powiedziała na rozprawie. Jak autorka wspomniała – prawo stoi po stronie łobuzów.

  1. Post
   Author
 6. Hernik

  Ja już 3 raz odnowie znaki ale teraz będę spał przy nich do momentu wybudowania ogrodzenia i jak ten cwe…za miedzy przyjdzie to zaj…bie przy tym słupku
  Nonsens ale prawo nie jest po stronie poszkodowanego

  1. Post
   Author
 7. Andrzej

  Witam
  Mam problem, dwa lata temu w lipcu 2017 roku sąsiad stawiając nowe ogrodzenie wykopał słupek graniczny działki twierdząc, że stał w tym miejscu. Jako dobry sąsiad o 2 cm nie będę się kłócił. Ale jak zniszczył stare ogrodzenie i nie chce skończyć nowego, tym tematem się zainteresowałem. Czy sprawa nie jest przedawniona? Komu zgłosić fakt naruszenia granicy i wykopania słupków granicznych?

  1. Post
   Author
 8. Piter

  Witam
  Mam problem z sąsiadem który twierdzi że miedza którą rozrównałem powinna taką zostać, „bo była tu 100 lat a ja ją zepsułem. Odmierzył sobie po swojemu, wkopał słupki, a teraz wybiera całą osypaną ziemię do słupka i przerzuca ją na moją stronę zostawiając 30-50 cm uskok ze swojej strony. jak mogę rozwiązać ten problem?

  1. Post
   Author
   Marta Korona

   Jeśli ów sąsiad nie będąc geodetą, który formalnie wykonywał pracę geodezyjną sam odmierzył i wkopał słupki to w pierwszej kolejności zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne jest to wykroczenie.
   Można w takiej sytuacji dokonać czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych, zlecając wyłącznie odpowiedniej firmie świadczącej takie usługi na rynku dokonanie takich prac.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *