TECHNOLOGIE I METODY POMIAROWE ORAZ PODSTAWOWE WARUNKI WYKONYWANIA GEODEZYJNYCH POMIARÓW SYTUACYJNYCH I WYSOKOŚCIOWYCH

Na wstępie zdefiniuję Państwu w prosty sposób pomiary sytuacyjne i wysokościowe, natomiast w kolejnej części przypomnę metody i technologie pomiarowe wynikające ze standardów geodezyjnych czyli rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pomiar sytuacyjny to zespół czynności geodezyjnych pozwalających na określenie kształtu, wielkości i wzajemnego położenia szczegółów terenowych.

Pomiar wysokościowy to czynności geodezyjne pozwalające na określenie wysokości punktów względem przyjętego poziomu odniesienia oraz czynności służące do przedstawienia form ukształtowania terenu.

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się w oparciu o punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.

Przepisem regulującym metody i techniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych jest wyżej przedstawione rozporządzenie – w sprawie  „standardów

§ 32 Geodezyjne sytuacyjne pomiary terenowe wykonuje się metodami:

1) biegunową;

2) ortogonalną (domiarów prostokątnych);

3) wcięć:

a) kątowych,

b) liniowych,

c) kątowo-liniowych;

4) precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS.

§ 37 Geodezyjne wysokościowe pomiary terenowe wykonuje się metodami:

1) niwelacji geometrycznej;

2) niwelacji trygonometrycznej;

3) niwelacji satelitarnej;

4) skaningu laserowego.

§ 38 Geodezyjny wysokościowy pomiar terenowy dotyczący ukształtowania terenu, w zależności od celu, jakiemu ma służyć, i stopnia zróżnicowania form terenowych, wykonuje się w technologii:

1) niwelacji punktów rozproszonych;

2) niwelacji profilów;

3) niwelacji siatkowej;

4) tachimetrii.

§ 9 Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS stosuje się pomiarowe techniki zapewniające wyznaczenie położenia szczegółów terenowych z dokładnością określoną w § 29 ust. 1 oraz w § 36 ust. 1 i 2, w szczególności:

1) technikę statyczną;

2) technikę szybką statyczną;

3) technikę kinematyczną RTK lub RTN.

§ 15 Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych dopuszcza się stosowanie metod, technologii i technik pomiarowych innych niż określone przepisami rozporządzenia, jeżeli te metody, technologie i techniki zapewnią uzyskanie danych obserwacyjnych z wymaganą dokładnością, a jednocześnie wykonawca przedstawi w sprawozdaniu technicznym opis tych metod, technologii i technik wraz z matematyczną analizą dokładności danych obserwacyjnych.

Dodatkowo przypomnę także podstawowe warunki wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w szczególności wykonywanych metodą precyzyjnego pozycjonowania GNSS:

§ 6

1. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystuje się materiały PZGiK, jeżeli wyniki analizy tych materiałów, przeprowadzone przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej „wykonawcą”, pod względem dokładności, aktualności i kompletności, wskazują na ich przydatność do wykonania pomiarów.

§ 8 Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe mogą być wykonywane metodą precyzyjnego pozycjonowania, przy pomocy globalnego systemu nawigacji satelitarnej, zwanego dalej „GNSS”, jeżeli:

1) zapewniony jest bezpośredni odbiór sygnałów emitowanych przez satelity;

2) sygnały emitowane przez satelity nie są zakłócane przez urządzenia emitujące fale elektromagnetyczne, w szczególności: nadajniki i przekaźniki radiowe i telewizyjne, linie energetyczne, stacje telefonii cyfrowej.

§ 10 Do wykonywania pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS wykorzystuje się system ASG-EUPOS oraz inne systemy stacji referencyjnych, jeżeli dane określające położenie tych stacji włączone zostały do PZGiK, a serwisy tych systemów zapewniają osiągnięcie dokładności położenia szczegółów terenowych z dokładnością określoną w § 29 ust. 1 oraz w § 36 ust. 1 i 2.

§ 12

1. Przed rozpoczęciem lub w trakcie każdej sesji pomiarowymi technikami kinematycznymi RTK oraz RTN wykonuje się pomiar kontrolny na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 5 km od punktów będących przedmiotem pomiaru.

2. Odchyłka liniowa ustalona na podstawie pomiaru kontrolnego nie może przekraczać:

1) w odniesieniu do współrzędnych prostokątnych płaskich – 0,12 m (dx, dy ≤ 0,12 m);

2) w odniesieniu do wysokości – 0,09 m (dh ≤ 0,09 m).

Comments

 1. geodeta

  w jednym operacie geodezyjnym przyjętym w ośrodku gdzie pani pracuje geodeta pisał, że wykonywał pomiary metodą kinetyczną. Jaka to metoda pomiarów geodezyjnych?

 2. Karolina

  Dziękuję za materiał. Czytam Pani wpisy długo, w zasadzie od początku i wszystko jest przemyślane i dobre, a jednak ciągle brakuje mi czegoś, być może jakiegoś wpisu czy rad dla kogoś z ulicy, dla kogoś kto tak naprawdę ma zwykłe codzienne problemy i szuka rozwiązania z życia codziennego.

  1. Post
   Author
 3. pomiar sytuacyjny a stare dokumenty geodezyjne.

  Szanowna Pani Marto.
  Przytoczyła pani treść wybranych artykułów z rozporządzenia. Ok, w określonym kontekście – ale! dla człowieka który z geodezją ma do czynienia od ” święta” to dalej zagadka.

  Kiedy geodeta wykonuje pomiar sytuacyjny i dlaczego? tak prostym słowem.

  Jeżeli materiały znajdujące się w zasobach są starej daty np. z lat 60-70 i niespełniają obecnych standardów to co z nimi?

  Czy biegły w postępowaniu rozgraniczeniowym może podważyć dokumentację z zasobów która nie spełnia obecnych standardów geodezyjnych?

  1. Post
   Author
   Marta Korona

   Dla mnie samej geodezja w niektórych aspektach dalej jest „zagadką” ;), także zapewniam, że nie sposób ten temat zgłębić i zrozumieć jednym wpisem. Odnosząc się do pytań, odpowiadam w skrócie:
   1. Geodeta wykonuje pomiar sytuacyjny m.in. w przypadku zlecenia pracy geodezyjnej, kontroli swoich prac – w geodezji kontrola jest podstawą.
   2. To zależy o co Pan/ Pani pyta. Dokumenty z lat 60-70 nie spełniające obowiązujących standardów wykorzystuje się m.in. do harmonizacji danych, do pozyskania danych itp. Wszystko zależy od indywidualnej analizy ich przydatności przez wykonawcę prac geodezyjnych.
   3. Owszem, może po uprzednim stosownym uzasadnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *