PAN BÓG NA PANA PATRZY JAK PAN KŁAMIE…

Dziś napiszę z perspektywy człowieka, nie tylko z perspektywy geodety. Czekałam, aż mi się to wszystko ułoży w sercu. Ułożyło, więc piszę, w pełni świadoma swoich słów.

Za parę dni wybory. Nie chciałam się do tej kwestii odnosić lecz Proszę Państwa …. to mogą być najważniejsze wybory w naszym życiu. Dlatego idźmy na wybory i wybierzmy mądrze bo wszystko w naszych rękach.

Po wysłuchaniu nieprawdziwych informacji, dostępnych w sieci czuję się w obowiązku przeciwstawić słowom Pana Wojewody Lubelskiego i choć nie chcę wchodzić na niegrzeczną rozmowę to z przykrością stwierdzam, że Pan Wojewoda Lubelski nie zna elementarnych zasad wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wyborczych.

Dlatego w imieniu własnym wzywam Pana Wojewodę Lubelskiego do zaprzestania publicznego rozpowszechniania kłamstw oraz rozpowszechniania „języka nienawiści” dotyczących bezpośrednio Radnych Powiatu Zamojskiego, całego Urzędu Starostwa Powiatowego w Zamościu, Starosty Zamojskiego, Pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz bezpośrednio osoby – geodety powiatowego.

Pan Wojewoda Lubelski na spotkaniu w Szczebrzeszynie, siejąc słowa języka nienawiści wobec nie tylko mnie,  publicznie do Mieszkańców powiedział, że Powiat Zamojski ma największy „bałagan w geodezji” – cytuję: „Powiat Zamojski ma największy z możliwych bałaganów w geodezji. Nie ma drugiego takiego powiatu w województwie lubelskim. Nie ma drugiego takiego województwa. Tu Zamość jest absolutnie. Jak mówią w Warszawie o poziomie bałaganu w geodezji to od razu mają na myśli Zamość i powiatowego geodetę, który zatrudniany jest przez Starostę Mateja, pochodzącego zresztą ze Szczebrzeszyna”

Zaś na spotkaniu z Mieszkańcami Kolonii Sitno publicznie powiedział, że od wyborów samorządowych zależy poprawność dokumentacji geodezyjnej, co jest absurdem i w mojej ocenie niczym innym niż „teatrem politycznym”- cytuję: „ (…) od tego zależy poprawność w dokumentacji geodezyjnej a nie bałagan jak w starostwie zamojskim. Największy bałagan w województwie. Jeden z największych w Polsce w ogóle. Wszystko zależy od starosty, którego wybieracie 21 października. Chodzicie później do wojewody i mówicie, skarżycie się na tego, na tych geodetów, że jest taki bałagan jest w tych, tej dokumentacji geodezyjnej, że dojść nie można w ogóle ładu i składu: gdzie jest granica?, gdzie była granica?, którędy leci droga? Kompletny bałagan! I brak współpracy! To sobie starostę wybierzcie! Bo ja geodety powiatowego nie obsadzę! Geodetę powiatowego obsadza starosta, którego wybieracie (…)”.

Szanowni Państwo,

Oburzają mnie słowa Pana Wojewody Lubelskiego i czuję się w obowiązku zareagować, ponieważ milczeniem przyzwala się na rozpowszechnianie zachowań, jakby się było kimś „drugim po Bogu”.

Wszyscy doskonale wiemy, że mieszkańcy nie wybierają Starosty jako organu na szczeblu powiatowym. Mieszkańcy bezpośrednio w wyborach samorządowych na szczeblach gminnych wybierają: Wójtów, Burmistrzów/ Prezydentów miast. Natomiast Starosta jest wybierany przez Radnych Rady Powiatu i Starostą może zostać jeden z Radnych Rady Powiatu lub osoba spoza Radnych Rady Powiatu. Wobec tego Mieszkańcy 21 października nie wybierają Starosty lecz Radnych do Rady Powiatu.

Przepis z art. 6a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jasno precyzuje, że „Służbę Geodezyjną i Kartograficzną” stanowią: organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego: Główny Geodeta Kraju i Wojewoda oraz organy administracji geodezyjnej: Marszałek Województwa i Starosta. Jeżeli Pan Wojewoda Lubelski publicznie mówi o „bałaganie w geodezji” to nasuwa się pytanie: czy właściwie działa organ nadzoru, którym właśnie jest Wojewoda Lubelski Czy Pan Wojewoda ma świadomość, że jest organem nadzoru? Czy Pan Wojewoda ma świadomość tego, że ani Starosta, ani Powiat Zamojski i jego pracownicy nie wykonują prac geodezyjnych? Na to pytanie niech odpowiedzą sobie sami Mieszkańcy i Moi Czytelnicy.

Pan Starosta Zamojski Henryk Matej, którego Pan Wojewoda podsumował w publicznych wypowiedziach na swoim biurku ma bardzo zniszczoną ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne. Pomimo, iż nie jest z wykształcenia geodetą to doskonale są mu znane najważniejsze przepisy tej ustawy. Wielu moich Kolegów i Koleżanki – geodetów jest pozytywnie zaskoczonych znajomością przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przez Starostę Zamojskiego. A ja osobiście jestem tego świadkiem.

Jak powszechnie wiadomo Pan Wojewoda Lubelski reprezentuje rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, a to do czegoś zobowiązuje.

Wikipedia podaje, że Wojewoda Lubelski jest doktorem nauk prawnych. Jednak mam ogromne wątpliwości czy przepisy m.in. art. 23, 24 § 1 i 448 Kodeksu cywilnego oraz RODO są znane Panu Wojewodzie.

Pan Bóg Panie Wojewodo Lubelski na Pana patrzy jak Pan kłamie…

Szanowni Państwo: jest mi bardzo przykro, że publicznie wypowiadam się w tej kwestii lecz wobec tego typu sytuacji nie mogę być bierna.

Z racji tego, że Starosta Zamojski – Pan Henryk Matej kandyduje na stanowisko Burmistrza Szczebrzeszyna to z tego miejsca szczerze popieram i życzę Panu wygranej w wyborach i dziękuję Panu, Panie Starosto za wszystko, co Pan dla mnie zrobił przede wszystkim jako Człowiek. Dziękuję za szkolenia, wskazówki i porady. To naprawdę jest i było dla mnie bardzo ważne  oraz pomogło mi rozwijać się zawodowo. Dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie w trudnych chwilach. Dziękuję za współpracę, momentami wręcz „karkołomną” i życzliwość.

W dniu dzisiejszym będę uczestniczyła w ostatniej sesji Rady Powiatu Zamojskiego przed wyborami. Wszystkim Paniom i Panom Radnym Powiatu Zamojskiego składam podziękowania za dotychczasową współpracę i życzliwość w tej kadencji. Mam również nadzieję na jej kontynuowanie w nowych realiach.

Jednocześnie Panu Staroście Zamojskiemu – Panu Henrykowi Matejowi, Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Wszystkim Państwu Radnym składam wyrazy uznania i podziękowania za wieloletnią współpracę i życzę Wszystkim Państwu Radnym oraz Panu Wojewodzie Lubelskiemu dużo zdrowia i wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym i zawodowym. I chciałabym, abyśmy oddzielali politykę od Naszej pracy zawodowej, czego Wszystkim Czytelnikom i sobie życzę.

Z poważaniem:

Marta Korona

 

Źródło:

https://www.facebook.com/wojciech.swiergon/videos/1919561961443643/

w minucie: 7:20 do minuty 8:40

http://wokolzamoscia.pl/wojewoda-lubelski-i-kandydat-na-wojta-gminy-sitno-spotkali-sie-z-mieszkancami-w-kolonii-sitno-video/?fbclid=IwAR1-_MBdUi-gKIvO44iBFkly17kckX_-JsnIFLQGcPdO67pLz_abbv7mamA

w minucie: 32:00 do minuty 32:40