JAKOŚĆ DANYCH GEODEZYJNYCH

To zagadnienie budzi wiele kontrowersji w ostatnich latach w środowisku geodezyjnym.

Zapewne większość z Czytelników, a szczególnie Ci, którzy nie są z branży geodezyjnej zadaje sobie pytanie dlaczego? Skąd te kontrowersje?

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię to Państwu w prosty i skrótowy sposób. A mianowicie, nie jest tajemnicą, że jakość niektórych danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) woła o pomstę do nieba.

Pracowałam kilka lat w wykonawstwie geodezyjnym, dziś znalazłam się jak niektórzy mawiają „po drugiej stronie barykady”, wobec czego mam pewien realny pogląd na to zagadnienie z uwagi na pracę w bezpośrednim wykonawstwie geodezyjnym oraz pracę w administracji, gdzie na co dzień rozmawiam z Mieszkańcami, którzy zgłaszają się do mnie z sytuacjami problematycznymi dotyczącymi ich nieruchomości, w szczególności przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Mam świadomość tego, że czasami opracowując dokumentację geodezyjną, w szczególności dotyczącą kwestii przebiegu granic …. jakby tu powiedzieć jednym zdaniem: „człowiek się gotuje” mając w rękach dokumentację geodezyjna, sporządzoną przez geodetów z poprzednich lat.

Darzę szczególnym szacunkiem i uznaniem wykonawców prac geodezyjnych, sporządzających projekty scaleń przedwojennych. Ci geodeci/ mierniczy sporządzali taką dokumentację w czasach, kiedy technologie nie były tak rozwinięte jak w dzisiejszej dobie, a mimo to te dzienniki, obliczenia, szkice, mapy scaleniowe etc. mają OGROMNĄ WARTOŚĆ.

Podczas codziennej pracy niejednokrotnie spotykam się z sytuacjami, gdzie faktycznie, to, co niektórzy wykonawcy prac geodezyjnych przekazują do weryfikacji określając jednym słowem: zatrważa.

Jednak są i tacy na całe szczęście, wobec których chylę czoła: uczciwi, rzetelni. Dokumentacja jest estetyczna, czytelna – konkretna, aż miło się taką ogląda. Jasno i czytelnie wynika „co, z czego”.

Co jest szczególnie ważne dla wykonawców przy realizacji większości prac geodezyjnych?

Dla WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH ważne są przede wszystkim informacje czy granice działek są oznaczone na gruncie oraz czy istnieją dokumenty opisujące w sposób wiarygodny i z odpowiednią dokładnością ich przebieg.

Zasady sporządzania dokumentacji geodezyjnej przez wykonawców prac geodezyjnych w ramach zgłoszonych prac zarówno do celów prawnych, jak i szeroko rozumianych dokumentacji związanych z prowadzonymi inwestycjami regulują przepisy prawne.

Podkreślić przy tych rozważaniach należy, że wykonawca prac geodezyjnych – firma świadcząca specjalistyczne usługi w dziedzinie geodezji z którą Państwo zawieracie umowy na wykonanie konkretnych dokumentacji geodezyjnych powinna zapewnić wykwalifikowany personel – osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii (geodeci uprawnieni) do właściwego wykonania umowy.

Natomiast powszechnie obowiązujący art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązuje osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii do wykonywania swoich zadań z należytą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonując samodzielne funkcje w geodezji i kartografii, geodeci przekazują efekt swojej pracy do PZGiK. Tym samym jakość pracy geodetów, przekłada się bezpośrednio na wykonywanie zadań publicznych przez administrację geodezyjną, w tym przypadku starosty udostępniającego materiały PZGiK wykonawcom prac geodezyjnych do zgłoszonych prac geodezyjnych.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić wprost, że JAKOŚĆ DANYCH GEODEZYJNYCH jest adekwatna do JAKOŚCI/ RZETELNOŚCI WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH.

Reasumując powyższe, powinniśmy się jednak wszyscy zastanowić jaki jest nasz wspólny cel?

Czy chodzi o najwyższy poziom świadczonych usług w zakresie geodezji czy może o coś innego?

Z tą myślą Państwa pozostawiam, życząc wszystkiego dobrego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *