PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ

Szanowni Państwo,

słowa podziękowania kieruję do Koleżanek i Kolegów, Wójtów/ Burmistrzów/ Prezydentów Miast, Starostów, Wojewodów, Marszałków Województw, Głównych Geodetów Kraju, Radnych Powiatu Zamojskiego, Geodetów Powiatowych, Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów, Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Wojewódzkich Inspekcji Geodezyjnych i Kartograficznych, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Starostw Powiatowych, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz wielu innych instytucji.

Dzisiaj jest ostatnim dniem dotychczasowo zajmowanych stanowisk pracy: geodety powiatowego i kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz funkcji: kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Serdecznie Państwu Dziękuję za dotychczasową współpracę i życzliwość.

 

Szczególne słowa kieruję do Współpracowników obecnych i poprzednich: chcę Wam Wszystkim podziękować za ciężką pracę, za współpracę oraz pomoc i wsparcie, kiedy było potrzebne.

 

Jednocześnie Tych Wszystkich Państwa, którzy z mojego powodu poczuli się urażeni w czasie Naszej dotychczasowej współpracy, kiedy byłam kierownikiem wydziału i geodetą powiatowym: przepraszam.

Mam nadzieję, że Nasza współpraca będzie kontynuowana w nowych realiach.

 

W sprawach służbowych od dnia 30 kwietnia 2019 r. proszę o kontakt z Dyrektorem Wydziału i Geodetą Powiatowym, którego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe będą opublikowane na stronie internetowej: http://www.powiatzamojski.pl

 

Z poważaniem:

Marta Korona