PORADY I OPINIE

„SPÓR O MIEDZĘ” – KTO ROZSTRZYGA, KTO ZLECA I KTO PŁACI?

W ostatnich artykułach wspomniałam Państwu o istotnej w tej dziedzinie problematyce wyjaśniania sporów własnościowych. A potocznie tzw. „sporów o miedzę”. Ta kwestia budzi wiele kontrowersji i tematyka jest złożona na tyle, że nie sposób tego wyjaśnić w jednym artykule….. można by tak opowiadać do samego „wieczora” i końca nie ma. Nie mniej jednak chcę Państwu …

ZMIANY W EWIDENCJI GRUNTÓW NIE MOGĄ ROZSTRZYGAĆ O PRAWIE WŁASNOŚCI ANI PRZEDMIOCIE WŁASNOŚCI

Dzisiejszy wpis będzie kontynuacją i uzupełnieniem poprzedniego artykułu: „ROLĄ EWIDENCJI GRUNTÓW I PROWADZĄCYCH JĄ ORGANÓW NIE JEST ROZSTRZYGANIE SPORÓW WŁASNOŚCIOWYCH” W poprzednim artykule zostało w skrótowy sposób zdefiniowane pojęcie ewidencji oraz jej rola. Z mojego doświadczenia wynika, że niestety oczekiwania wielu właścicieli wobec starosty, jako organu prowadzącego obecnie ewidencję gruntów i budynków jest całkowicie błędne. …

ROZSTRZYGANIE SPORÓW WŁASNOŚCIOWYCH NIE JEST ROLĄ EWIDENCJI GRUNTÓW I PROWADZĄCYCH JĄ ORGANÓW

Ten wpis chcę poświęcić moim Czytelnikom w celu wyjaśnienia roli EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW w życiu codziennym, a w zasadzie wyjaśnię Państwu w mega skrótowy sposób, czego ewidencji nie wolno i organom ją prowadzącym. Na początek zdefiniuję pojęcie: Zgodnie z art.2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przez …

INFORMACJA

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uprzejmie informuję moich Czytelników, że: W związku z prowadzeniem strony internetowej: martakorona.pl i dobrowolnym korzystaniu przez Państwa z …

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – SPECJALISTYCZNA USŁUGA GEODEZYJNA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i tryb wykonania takiej mapy reguluje m. in. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas …

KIEDY PROJEKTANT CHCE ZMIANY ZAKRESU OPRACOWANIA NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH – CO W TAKIEJ SYTUACJI?

Tematem mojego ostatniego wpisu, który Państwu prezentowałam była „ważność mapy do celów projektowych” opisana szczegółowo w artykule: „MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – JAK DŁUGO JEST WAŻNA? Wniosek był taki: mapa do celów projektowych jest aktualna tak długo, dopóki nic nie zmieni się na danym obszarze/ w danym zakresie opracowania. Dzisiaj natomiast przedstawię Państwu – moim …

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – JAK DŁUGO JEST WAŻNA?

Kilka dni temu jeden z moich znajomych zapytał mnie: „Jak długo jest ważna mapa do celów projektowych? … Czy właściwe jest przyjmowanie, że mapa pozostaje aktualna przez określony czas – np. pół roku?” Ważność mapy do celów projektowych to „temat poemat” i można by tu skupić się na wielostronicowych wywodach w tej kwestii lecz taka …

ZNISZCZENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH – WYKROCZENIE CZY PRZESTĘPSTWO?

W poprzednim artykule przedstawiłam Państwu definicje ZNAKU GRANICZNEGO i ZNAKU GEODEZYJNEGO. Niekiedy te pojęcia są mylone lub wzajemnie błędnie utożsamiane. Kwestią niewątpliwą jest, że zarówno usuwanie (niszczenie) znaków geodezyjnych i znaków granicznych jest niezgodne z prawem. Kiedy zdarzenie polegające na usunięciu znaków granicznych czy znaków geodezyjnych jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem? Kwalifikacja czy dany czyn …

ZNAK GRANICZNY A ZNAK GEODEZYJNY

Zauważyłam, że często są mylone pojęcia: znaku granicznego i znaku geodezyjnego i utożsamiane są wzajemnie te znaczenia, co jest błędem. Dlaczego? Wyjaśnię Państwu poniżej. Na wstępie przedstawię lub przypomnę znaczenie poszczególnych terminologii: znaki geodezyjne – rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy geodezyjnej; osnowy geodezyjne – rozumie się przez to …

PROTOKOŁY GRANICZNE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS ICH SPORZĄDZANIA

Dzisiaj chcę Państwu zaprezentować ogólne informacje odnośnie „protokołów granicznych”, jako podstawowych dokumentów podczas czynności geodezyjnych dotyczących kwestii sporządzania tzw. „dokumentacji do celów prawnych” oraz przedstawić najczęściej popełniane błędy. Czym w zasadzie jest protokół? Potocznie jest to nic innego jak oficjalne, pisane na bieżąco sprawozdanie przebiegu rozmaitych zdarzeń (posiedzeń, zebrań, obrad, wyborów itp.). Sprawozdania takie służą …