Tag Archives: WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH

CZY STAROSTA MA OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIENIA WYKAZU ZMIAN GRUNTOWYCH?

Tak, jeżeli taki dokument znajduje się w prowadzonym przez ten organ powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym lub dokument ten stanowi uzasadnienie wpisu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli podczas różnego rodzaju czynności dotyczących obrotem Państwa nieruchomością zaistnieje konieczność przedłożenia dokumentu w postaci „wykazu zmian danych ewidencyjnych” lub inaczej: „wykazów synchronizacyjnych” bądź „wykazów zmian …

OPATRYWANIE DOKUMENTÓW KLAUZULĄ O TREŚCI: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”

Starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, na podstawie art. 7d, pkt.1 lit.a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) oraz zapisów § 52 ust.7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i …