Monthly Archives: czerwiec 2017

SYSTEMY KATASTRALNE I ROZWÓJ PRAWA WŁASNOŚCI W POLSCE – RYS HISTORYCZNY

Chcę Państwu przybliżyć problematykę znaczenia ewidencji gruntów i budynków (katastru). Wymaga to przedstawienia i zrozumienia rysu historycznego systemów katastralnych oraz rozwoju prawa własności aby mieć właściwy pogląd na to trudne zagadnienie i często kontrowersyjne. Poniżej przedstawię Państwu w prosty sposób podstawy tego zagadnienia. Kataster – co to takiego? W Polsce powszechnie jako kataster nieruchomości lub …

ZASADY SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

Zasady sporządzania dokumentacji geodezyjnej w ramach zgłoszonych prac zarówno do celów prawnych, jak i szeroko rozumianych dokumentacji związanych z prowadzonymi inwestycjami regulują przepisy prawne. Znajomość norm prawnych obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii oraz mających zastosowanie w geodezji, a także wiedza techniczna mają kluczowe znaczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii i …