Monthly Archives: lipiec 2017

ROSZCZENIA WZGLĘDEM WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH CO DO ZAKRESU WYKONANYCH USŁUG GEODEZYJNYCH

W swojej codziennej pracy napotykam często na sytuacje, w których zwracają się Państwo z rożnymi problemami dotyczącymi wykonywania usług geodezyjnych przez GEODETÓW/ Wykonawców prac geodezyjnych z którymi zawarliście umowy na specjalistyczne usługi geodezyjne. Sytuacje takie dotyczą najczęściej nieterminowego wykonania usług, które niekiedy ciągną się latami. Bardzo często umowy te niestety mają formę ustną. Pragnę wyjaśnić …

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY NIE MOŻE DOKONAĆ PODZIAŁU GRUNTU ODDANEGO MU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Użytkownik wieczysty może korzystać z nieruchomości i rozporządzać nią tylko w granicach przysługującego mu prawa, jako prawa na rzeczy stanowiącej przedmiot własności innej osoby. Uprawnienie do dzielenia bądź łączenia nieruchomości jest natomiast uprawnieniem związanym ściśle z prawem własności, co wynika z brzmienia przepisu art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stanowiącego, …

CZYM JEST EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ JEJ CHARAKTER I ZNACZENIE

Na początku chcę przeprosić Państwa – moich Czytelników za przerwę na moim blogu lecz byłam zajęta sprawami ważniejszymi. Doskonale Państwo zdają sobie sprawę z tego, że w życiu są sprawy ważne i ważniejsze (…). Wracam już do moich spraw ważnych. W kolejnych artykułach przekażę Państwu problematykę w kontekście aktualizacji danych ewidencyjnych. Dla zrozumienia całości postanowiłam …