Monthly Archives: marzec 2018

TECHNOLOGIE I METODY POMIAROWE ORAZ PODSTAWOWE WARUNKI WYKONYWANIA GEODEZYJNYCH POMIARÓW SYTUACYJNYCH I WYSOKOŚCIOWYCH

Na wstępie zdefiniuję Państwu w prosty sposób pomiary sytuacyjne i wysokościowe, natomiast w kolejnej części przypomnę metody i technologie pomiarowe wynikające ze standardów geodezyjnych czyli rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do …

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE JAKO ISTOTNY ELEMENT DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

Z pewnością nikt z nas geodetów nie przepada za sporządzaniem sprawozdania technicznego lecz sporządzenie takiego dokumentu jest obowiązkiem wykonawcy pracy geodezyjnej, który kompletuje dokumentację w formę operatu technicznego z przeznaczeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Kwestię tą reguluje § 71 ust 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 …