Monthly Archives: styczeń 2018

UZGADNIANIE LISTY RODZAJOWEJ MATERIAŁÓW ZASOBU DO ZGŁOSZONEJ PRACY GEODEZYJNEJ

Wraz z nowelizacją14 lipca 2014 r. przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powstał obowiązek – „uzgodnienie listy materiałów zasobu” podczas realizacji zgłoszenia pracy geodezyjnej. Kwestię tą reguluje art.12 ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w brzmieniu: „Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni …

CZY SZKIC TYCZENIA STANOWI ELEMENT OPERATU TECHNICZNEGO?

Prezentacja, którą dzisiaj Państwu przedstawię jest wynikiem wielu obserwacji oraz niekiedy wręcz kontrowersyjnych dyskusji wykonawców prac geodezyjnych, a mianowicie czy szkic tyczenia stanowi element składowy operatu technicznego? Zagadnienie które opiszę dotyczy: WYTYCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH i sporządzania w związku z tym stosownej dokumentacji geodezyjnej w zakresie świadczenia usług geodezyjnych na potrzeby realizacji inwestycji budowlanych. Niejednokrotnie napotkałam …