Monthly Archives: sierpień 2017

KRYTYKANCTWO – OCZYSZCZANIE WEWNĘTRZNE

Autor słynnych „Rozmów z Bogiem” napisał: „Tak długo, jak będziesz się martwił tym, co inni o Tobie myślą, tak długo będziesz od nich zależny”. Któż chciałby być zależny od zakompleksionych ludzi z niskim poczuciem własnej wartości? Każdy z nas spotyka się czasem z krytyką. Co powoduje, że niektórzy są tak skorzy do krytyki? Skłonność do …

GRANICE PRAWNE ORAZ GRANICE USTALONE UPRZEDNIO W EWIDENCJI GRUNTÓW

W ewidencji gruntów i budynków (katastrze) funkcjonują dwa rodzaje granic: granice ujawnione uprzednio w ewidencji gruntów oraz granice ustalone według stanu prawnego nieruchomości (granice prawne). Te pierwsze zostały pomierzone podczas ustalania stanu władania przy zakładaniu ewidencji gruntów w latach 1956–1970. Nie są to granice, które wyznaczają w terenie zasięg prawa własności do nieruchomości, gdyż ustalenie …

NIEDOPUSZCZALNOŚĆ ROZSZERZENIA ZAKRESU I RODZAJU PRACY GEODEZYJNEJ POPRZEZ ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Wraz z nowelizacją14 lipca 2014 r. przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powstało wiele niejasności i wręcz sytuacji kontrowersyjnych w kwestii zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych. Pojęcia „zgłoszenie pierwotne” oraz „zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze” zostały wprowadzone na wzorach zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych stanowiącego załącznik do …