Monthly Archives: wrzesień 2017

AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne normuje zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wskazując jakie informacje winny być w niej zawarte, zasady wykorzystania danych zawartych w ewidencji gruntów i ich udostępniania, określa obowiązki zarówno właścicieli i innych podmiotów władających gruntami jak i organu administracji prowadzącego ewidencję gruntów i budynków. Ustawodawca …