Tag Archives: WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH

CZY STAROSTA MA OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIENIA WYKAZU ZMIAN GRUNTOWYCH?

Tak, jeżeli taki dokument znajduje się w prowadzonym przez ten organ powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym lub dokument ten stanowi uzasadnienie wpisu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli podczas różnego rodzaju czynności dotyczących obrotem Państwa nieruchomością zaistnieje konieczność przedłożenia dokumentu w postaci „wykazu zmian danych ewidencyjnych” lub inaczej: „wykazów synchronizacyjnych” bądź „wykazów zmian …