ZAWÓD GEODETY

Zawód GEODETY jest zaliczany do grupy tzw. wolnych zawodów (współcześnie: freelancer – wolny strzelec). Wolny strzelec sam ustala zasady swojej pracy i współpracy z klientem. Wiąże się to oczywiście z koniecznością posiadania własnej działalności gospodarczej i tym samym: prowadzenia własnej księgowości. Mając na uwadze cechy wolnych zawodów, z pewnością zgodzimy się ze stwierdzeniem, że nie każda profesja zasługuje na takie miano. Zasadniczą cechą wykonywania wolnego zawodu jest wykonywanie go osobiście przez daną osobę, najczęściej są to dzieła. Wolny strzelec, czyli osoba wykonująca wolny zawód, podpisuje ze zleceniodawcą umowę zlecenie albo umowę o dzieło. Działa na własny rachunek, świadcząc usługi na miarę swoich kompetencji, które powinny być odpowiednio wysokie, dotyczy to: wykształcenia, dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

Opowiem Państwu tutaj pewną historię, którą opowiedział mi mój starszy mądry Kolega: pewien właściciel domu zażądał kiedyś, aby mechanik wyjaśnił mu, dlaczego za naprawę kotła centralnego ogrzewania policzył dwa tysiące złotych, chociaż wymienił tylko jedną śrubkę wartą w najlepszym razie pięćdziesiąt złotych. Hydraulik odparł: „Cóż, za śrubkę policzyłem pięćdziesiąt złotych – a tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt za to, że wiedziałem, gdzie ją wkręcić”.

Zawód geodety wymaga znajomości szerszego wachlarza problemów prawnych niezbędnych do wykonywania tego zawodu, jak np. postępowań administracyjnych w sprawach szczególnych związanych z nieruchomościami, takich jak: rozgraniczanie nieruchomości, podział nieruchomości a także wywłaszczanie nieruchomości itp.

Działania takie wymagają w zawodzie geodety posiadania uprawnień zawodowych. Aby zdobyć takie uprawnienia koniecznym jest, między innymi, uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu ze znajomości przepisów prawnych oraz przepisów technicznych popartych praktyką zawodową. Egzamin odbywa się przed komisją państwową w ramach postępowania kwalifikacyjnego. Poddanie się świadomej ocenie w zakresie posiadanych umiejętności dotyczących problematyki uprawnień jest niezwykle ważnym krokiem w życiu zawodowym geodety, a mianowicie po ich zdobyciu geodeta dopiero może samodzielnie podpisywać mapy oraz inne ważne dokumenty osobiście – staje się geodetą uprawnionym.

Proszę sobie wyobrazić, że jakakolwiek usługa, którą wykona geodeta bez uprawnień to jak wizyta u studenta medycyny: zbadać może, anginę stwierdzi lecz recepty Państwu wypisać nie może. Możliwość wypisania owej recepty i odpowiedzialność za czynności w zawodzie geodety jest właśnie tym posiadaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji.

Status zawodu geodety – stanowi istotne ogniwo m.in. w systemie ochrony i obrotu prawem własności nieruchomości lub w procesie planowania i realizacji inwestycji. W ujęciu historycznym status geodety zbliżał się do statusu notariusza, a zawód mierniczego przysięgłego cieszył się ogromnym prestiżem.

Wolnym strzelcem w dziedzinie geodezji można zostać również po wielu latach pracy na etacie. Wystarczy zrezygnować ze stosunku pracy, czyli rozwiązać umowę z pracodawcą, założyć własną działalność i świadczyć usługi jako freelancer, na przykład posiadając własną praktykę lub współpracując z inną firmą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zapewne dla wielu z Państwa Czytelników, szczególnie osób młodych stojących przed wyborem zawodu po lekturze tego artykułu pojawia się pytanie: czy warto decydować się na wykonywanie wolnego zawodu – geodety? Czy geodeta, poza pracą na etacie w firmie, może zrobić karierę jako specjalista-freelancer? Zawód geodety zaliczany jest do grupy tzw. „męskich zawodów”, choć z czasem ilość kobiet w tym zawodzie znacznie wzrasta. Jest to ciężki zawód, zważywszy na warunki jego wykonywania – geodezyjne prace terenowe, związane z procesem realizacji inwestycji czy też szeroką znajomość obowiązujących przepisów. Obrazowy przykład czynności w różnych warunkach atmosferycznych przedstawiłam Państwu w zakładce GALERIA na mojej stronie internetowej. Prace geodezyjne to także prace biurowe: wszelkiego rodzaju obliczenia, analizy, prace kreślarskie – obecnie za pomocą nowoczesnych narzędzi i oprogramowania czy kompletowanie powstałej podczas prac dokumentacji, a także praca w urzędach i różnych instytucjach. Wobec tego buty trekkingowe czy gumofilce nie stanowią podstawowego rodzaju obuwia geodety, geodeci także noszą szpilki.

Okazuje się, że bycie tak zwanym wolnym strzelcem jest nie tylko modne ale i bardzo korzystne dla danej osoby. Po pierwsze, pozwala na pełną niezależność, zarówno w przypadku doboru metod i narzędzi pracy, jak i oferty, jaką przedstawia odbiorcom. Po drugie, pozwala na znacznie lepsze zarobki, ponieważ można samodzielnie tworzyć cennik swoich usług, bez względu na to, jakie ceny podaje konkurencja. Kolejna zaleta to bycie szefem samemu sobie. Wiele osób o wiele lepiej pracuje, kiedy nikt nie zarzuca im tempa i zadań, tylko mogą o wszystkim decydować samodzielnie. Młodych Kolegów i Koleżanki przed wybraniem tego zawodu zachęcam do rozpoznania rynku, chociażby w sieci np. na popularnych stronach: www.geodezja.pl lub www.geoforum.pl. Branża geodezyjna idzie w parze z budownictwem. Jeśli jest zastój na rynku, wówczas efekty odczuwalne są w geodezji. Ja polubiłam swój zawód, jestem zadowolona i czuję się w nim dobrze, pomimo wielu napotkanych trudności na drodze.

Wszyscy się ze mną zgodzą, co szczególnie podkreślę, że samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji mogą wykonywać jedynie ludzie odpowiedzialni, poważnie traktujący swoje obowiązki. Dlaczego?

O tym opowiem w kolejnych artykułach, do przeczytania których serdecznie Państwa zapraszam.

Jeżeli zaprezentowana treść spodobała się Państwu, to pozostańmy proszę w kontakcie: polub na facebooku, fanpage czy na Instagramie itp.