WNIOSEK Z ŻĄDANIEM WSKAZANIA GEODETÓW LUB „BIUR GEODEZYJNYCH” MOGĄCYCH WYKONAĆ PRACĘ GEODEZYJNĄ

Tego typu wnioski ustne czy pisemne wskazują, że w obecnym czasie jeśli chodzi o usługi geodezyjne koniunktura w tym obszarze jest wysoka. Niektórzy z moich znajomych mają zapełniony kalendarz na ten rok i przyjmują zlecenia na rok 2020.

Zapewne większość z Państwa wie, że żaden organ administracji geodezyjnej czy organ nadzoru geodezyjnego, m.in.: starosta, prezydent miasta, wójt, wojewoda czy marszałek nie może wskazać Państwu ani osoby – GEODETY, ani „biur geodezyjnych” – wykonawcy prac geodezyjnych, czyli firmy świadczącej specjalistyczne usługi geodezyjne na rynku, który mógłby wykonać Państwu usługę geodezyjną z uwagi na brak uprawnień do takiego działania.

Podstawową zasadą w polskim prawie gospodarczym jest swoboda wykonywania działalności gospodarczej. Ogólnie rzecz biorąc swoboda takiej działalności polega na możności podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej przez każdego we własnym zakresie i na podstawie własnego wyboru, w granicach powszechnie obowiązującego prawa. Swoboda działalności gospodarczej obejmuje także swobodę świadczenia usług, czyli świadczeń wykonywanych za wynagrodzeniem. Zatem osobom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych żaden organ jak: starosta, prezydent miasta, wójt, wojewoda czy marszałek nie może nakazać w żaden sposób przyjęcia wykonania konkretnego zlecenia.

Chcę Państwa – moich Czytelników poinformować, że adresy oraz dane kontaktowe wszystkich specjalistycznych firm świadczących usługi geodezyjne są powszechnie dostępne, m.in. w sieci Internet.

Ponadto ze względu na cywilno – prawny charakter umowy wiążącej Zlecającego: m.in. właściciela działki lub inwestora oraz wykonawcę prac geodezyjnych firmę geodezyjną, świadczącą usługi geodezyjne – żaden organ publiczny nie jest uprawniony do pośrednictwa w jej sporządzeniu.

Wyraźnie o tym stanowią przepisy obowiązującego prawa.

Wszyscy dobrze wiemy, że w usługach różnego rodzaju bywają „lata tłuste” i „lata chude”. Ten czas należy zaliczyć do lat obfitych w zlecenia z branży geodezyjnej. Z czego osobiście się cieszę i oby ten czas trwał jak najdłużej. Natomiast wszelkie wnioski z żądaniem pośrednictwa w zawarciu umów na prace geodezyjne nie mogą być pozytywnie zrealizowane z uwagi na brak kompetencji w tym zakresie.