ŻADEN GEODETA NIE CHCE WYKONAĆ MI ROZGRANICZENIA, CO MAM ROBIĆ?

Poniżej fragment listu jednego z moich Czytelników:

„ … znalazłem Panią w Internecie, proszę mi pomóc. Chcę dokonać rozgraniczenia. Byłem w urzędzie gminy w … i tam pani powiedziała, żebym znalazł sobie geodetę, który wykona rozgraniczenie. Obdzwoniłem wszystkich geodetów, żaden nie chce wykonać mi rozgraniczenia. Co mam robić?”

 

Szanowny Panie Janie,

w pierwszej kolejności wyjaśnię, że zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne organem właściwym do przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Zatem problematyka ROZGRANICZEŃ NIERUCHOMOŚCI uregulowana jest w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nie Pana zadaniem lecz zadaniem wójta/ burmistrza lub prezydenta miasta jest wyłonienie GEODETY UPRAWNIONEGO do wykonania usługi polegającej na rozgraniczeniu nieruchomości.

Co należy zrobić w tej sytuacji?

Proszę złożyć formalny wniosek do wójta/ burmistrza lub prezydenta miasta o rozgraniczenie. Po wyłonieniu wykonawcy wójta/ burmistrza lub prezydenta miasta przeprowadzi procedurę rozgraniczenia nieruchomości, która zostanie zakończona decyzją administracyjną.

Powyższą kwestię poruszałam na BLOGu w artykule z dnia 13 października 2018 r. pod nazwą: „SPÓR O MIEDZĘ” – KTO ROZSTRZYGA, KTO ZLECA I KTO PŁACI?, do przeczytania którego Pana zachęcam.