PORADY I OPINIE

KTO MOŻE ŻĄDAĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH PODMIOTOWYCH W FORMIE WYPISÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI

Często spotykacie się Państwo w urzędach z odmową udostępnienia Państwu istotnego dokumentu w postaci „WYPISU” z ewidencji gruntów. Dokument ten jest Państwu potrzebny np. do załatwienia różnych spraw w kancelariach notarialnych, w sądzie, w różnych urzędach. Taki dokument udostępnia starosta, jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków lub wójt, jeżeli na wniosek gminy starosta powierzy …

ZAWÓD GEODETY

Zawód GEODETY jest zaliczany do grupy tzw. wolnych zawodów (współcześnie: freelancer – wolny strzelec). Wolny strzelec sam ustala zasady swojej pracy i współpracy z klientem. Wiąże się to oczywiście z koniecznością posiadania własnej działalności gospodarczej i tym samym: prowadzenia własnej księgowości. Mając na uwadze cechy wolnych zawodów, z pewnością zgodzimy się ze stwierdzeniem, że nie …

OD AUTORA

Pierwotnym moim zamierzeniem było napisanie książki – prostego przewodnika o charakterze geodezyjno – prawnym dla każdego, która by w sposób zwięzły i prosty dotykała problemów w geodezji na płaszczyźnie życia codziennego. Umacnianie się prawa własności oraz  ostatnie zmiany obowiązujących przepisów, codzienne problemy każdego z nas na obszarze kontaktów z organami publicznymi oraz swoimi zleceniobiorcami – …