URODZINY – PIERWSZA ROCZNICA PROWADZENIA BLOGA

W minionym tygodniu zrobiłam podsumowanie swojego roku w sieci. Tak, DRODZY CZYTELNICY, dokładnie dzisiaj – t.j. 1 kwietnia 2018 r. mija PIERWSZY ROK funkcjonowania: poradnika w formie BLOGu – PROBLEMY W GEODEZJI oraz strony internetowej: www.martakorona.pl   PODSUMOWANIE MINIONEGO ROKU: W życiu jest ważne, aby spojrzeć z dystansu na to, czego dokonaliśmy w roku poprzednim …

TECHNOLOGIE I METODY POMIAROWE ORAZ PODSTAWOWE WARUNKI WYKONYWANIA GEODEZYJNYCH POMIARÓW SYTUACYJNYCH I WYSOKOŚCIOWYCH

Na wstępie zdefiniuję Państwu w prosty sposób pomiary sytuacyjne i wysokościowe, natomiast w kolejnej części przypomnę metody i technologie pomiarowe wynikające ze standardów geodezyjnych czyli rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do …

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE JAKO ISTOTNY ELEMENT DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

Z pewnością nikt z nas geodetów nie przepada za sporządzaniem sprawozdania technicznego lecz sporządzenie takiego dokumentu jest obowiązkiem wykonawcy pracy geodezyjnej, który kompletuje dokumentację w formę operatu technicznego z przeznaczeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Kwestię tą reguluje § 71 ust 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 …

KIEDY PROJEKTANT CHCE ZMIANY ZAKRESU OPRACOWANIA NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH – CO W TAKIEJ SYTUACJI?

Tematem mojego ostatniego wpisu, który Państwu prezentowałam była „ważność mapy do celów projektowych” opisana szczegółowo w artykule: „MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – JAK DŁUGO JEST WAŻNA? Wniosek był taki: mapa do celów projektowych jest aktualna tak długo, dopóki nic nie zmieni się na danym obszarze/ w danym zakresie opracowania. Dzisiaj natomiast przedstawię Państwu – moim …

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – JAK DŁUGO JEST WAŻNA?

Kilka dni temu jeden z moich znajomych zapytał mnie: „Jak długo jest ważna mapa do celów projektowych? … Czy właściwe jest przyjmowanie, że mapa pozostaje aktualna przez określony czas – np. pół roku?” Ważność mapy do celów projektowych to „temat poemat” i można by tu skupić się na wielostronicowych wywodach w tej kwestii lecz taka …

UZGADNIANIE LISTY RODZAJOWEJ MATERIAŁÓW ZASOBU DO ZGŁOSZONEJ PRACY GEODEZYJNEJ

Wraz z nowelizacją14 lipca 2014 r. przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powstał obowiązek – „uzgodnienie listy materiałów zasobu” podczas realizacji zgłoszenia pracy geodezyjnej. Kwestię tą reguluje art.12 ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w brzmieniu: „Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni …

CZY SZKIC TYCZENIA STANOWI ELEMENT OPERATU TECHNICZNEGO?

Prezentacja, którą dzisiaj Państwu przedstawię jest wynikiem wielu obserwacji oraz niekiedy wręcz kontrowersyjnych dyskusji wykonawców prac geodezyjnych, a mianowicie czy szkic tyczenia stanowi element składowy operatu technicznego? Zagadnienie które opiszę dotyczy: WYTYCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH i sporządzania w związku z tym stosownej dokumentacji geodezyjnej w zakresie świadczenia usług geodezyjnych na potrzeby realizacji inwestycji budowlanych. Niejednokrotnie napotkałam …

ŻYCZĘ WAM SZCZĘŚCIA, RADOŚCI I RÓWNOWAGI WEWNĘTRZNEJ

Na zbliżające się Święta Wszystkim Państwu – moim Czytelnikom składam życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i spokoju. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. Mnie osobiście mijający rok 2017 przyniósł wreszcie SPOKÓJ na płaszczyźnie zawodowej dzięki wsparciu PRZYJACIÓŁ, Rodziny, Współpracowników, stanowisku Głównego …

ZNISZCZENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH – WYKROCZENIE CZY PRZESTĘPSTWO?

W poprzednim artykule przedstawiłam Państwu definicje ZNAKU GRANICZNEGO i ZNAKU GEODEZYJNEGO. Niekiedy te pojęcia są mylone lub wzajemnie błędnie utożsamiane. Kwestią niewątpliwą jest, że zarówno usuwanie (niszczenie) znaków geodezyjnych i znaków granicznych jest niezgodne z prawem. Kiedy zdarzenie polegające na usunięciu znaków granicznych czy znaków geodezyjnych jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem? Kwalifikacja czy dany czyn …

ZNAK GRANICZNY A ZNAK GEODEZYJNY

Zauważyłam, że często są mylone pojęcia: znaku granicznego i znaku geodezyjnego i utożsamiane są wzajemnie te znaczenia, co jest błędem. Dlaczego? Wyjaśnię Państwu poniżej. Na wstępie przedstawię lub przypomnę znaczenie poszczególnych terminologii: znaki geodezyjne – rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy geodezyjnej; osnowy geodezyjne – rozumie się przez to …